آگهی مزایده فروش

مجتمع تجاری دریا در نظر دارد یک باب انبار واقع در طبقه همکف پارکینگ دریا مقابل ژنراتور های مجتمع با مساحت ۳۳ متر مربع با قیمت پایه هر متر مربع ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به فروش برساند. از متقاضیان شرکت در مزایده خواهشمند است تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه بیستم تیرماه قیمت پیشنهادی خود را تحویل دبیرخانه مجتمع نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.