پلان و نقشه ساختمان مجتمع تجاری دریا

طبقه همکف طبقه اول